Aylıktan kesme cezasına itiraz edilir mi?
22.01.2018

İyi günler Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 6495 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile memur oldum. Hiçbir kusurum olmamasına rağmen idarece aylıktan kesme cezası vermiştir. Bu cezaya itiraz edilebiliyor mu? İtiraz sonucu cezam kaldırılabilir mi?

Cevap
Sağlık-Sen     22.01.2018

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunun yürürlüğe konulmuş olup, bu Kanunun 124 ila 136’ncı maddeleri arasında disiplin mevzuatına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

657 sayılı Kanununun 125’inci maddesinde de disiplin cezaları;

A) Uyarma,

B) Kınama,

C) Aylıktan kesme,

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak sayılmıştır.

Mezkur 657 sayılı Kanunun 135’nci maddesinin “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.” hükmü ile itiraz müessesesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Disiplin cezalarına itirazın yapılmasına ilişkin olarak yayımlanmış yazımız için bakınız

söz konusu hükümler çerçevesinde;

Aylıktan kesme cezasına süresi içerisinde (7 gün) disiplin kuruluna itiraz yapılmalıdır.

Disiplin kurulu itirazınızı haklı bulur ve bu yönde karar alması halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo