Memurken sözleşmeli olan yeniden memur atanabilir mi?
29.10.2016

Devlet memur olarak çalışmakta iken 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli statüye geçtim. Fakat yeni işimden memnun değilim yeniden memuriyetime dönmek istiyorum. Nasıl dönebilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     23.11.2016

 

Memurları istifa etmek suretiyle ayrılanların tekrar memur olmak istemeleri halinde memuriyete atanmaları 657 sayılı Devlet memurları Kanununun Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 92’nci maddesinde yer alan “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.”hüküm ile düzenlenmiştir.

Memur iken sözleşmeli statüye geçen memurun memurluğu kendi isteği ile son bulmuş olup memuriyetten istifa etmiş olur.

Asli devlet memur olarak istifa edenlerin; kazanılmış hak aylık derecelerine veya talep etmeleri halinde mükteseplerinin 3 alt derecelerine elde ettikleri unvan veya mer’i mevzuat gereği atanabilecekleri ayrıldıkları veya diğer kurumlardaki memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Mevzuatta istifa sonrası dönüşte istifa edilen kuruma dönme sınırlaması bulunmamaktadır.

Bu çerçevede; memuriyetten sözleşmeli statüye geçen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 maddesi uyarınca 2 defadan fazla istifa etmemiş olmanız halinde açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle ayrıldıkları kurum veya memur kadrosu olan diğer kurum veya kuruluşlara da atanmaları mümkündür.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo