Memurların haftalık çalışma saatleri ne kadardır?
29.10.2016

Sağlık bakanlığı sağlık teknikeri olarak çalışıyorum. Bizim çalışma sürelerimiz diğer memurlardan farklı mı?

Cevap
Sağlık-Sen     10.11.2016

         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

         Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

         Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

         Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.”ifadesi bulunmaktadır.

MÜLGA 2368 Sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanununda Kamu Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiş iken söz konusu kanunun yürürlükten kaldırılması sonucu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri 45 saatten 40 saate inmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, sağlık çalışanı memurların haftalık çalışma saatleri 40 saattir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo