Sözleşmeli personele doğu hizmeti için ilave kademe verilir mi?
21.01.2017

3 yıldır 4/B sözleşmeli hemşire olarak çalışmaktayım. Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlara ilave kademe verildiğini duydum. Bana kademe verilmedi verilmesi gerekmez mi?

Cevap
Sağlık-Sen     24.01.2017

Memurlara kademe ilerlemesi verilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 üncü maddesinde düzenlenmiş olup 3’üncü fıkrasında  “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” denilmektedir..

            64’üncü maddenin 3'üncü fıkrası hükümden faydalanmak için;

1- Devlet memuru statüsünde istihdam edilmek,

2- Zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak kalkınmada 1.dereceli bölgeye belli bir süre görev yapmak 72. Madde çerçevesinde üzere atanmak,

3- Kalkınmada 1.dereceli bölgede fiilen 2 yıl fiilen çalışmak,

            Sözleşmeli personel atanan personel yer değiştirmeye tabi olmayan personel olup belirli bir sürede içinde atanması mümkün değildir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun   1’inci maddesinde “Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.”hükmü bulunmakta 72 inci maddenin sözleşmeli personele uygulanmasına ilişkin bir düzenlemede bulunmamaktadır.

Mezkur hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 4/B Sözleşmeli personeli zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olmaması ve 64 üncü madde hükmünün sözleşmeli personele uygulanmasına ilişkin düzenleme bulunmadığından kalkınmada 1’inci derece öncelikli bölgede 4/B sözleşmeli statüde çalışılan süre için 657 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca ilave kademe verilmesi mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo