4/B Sözleşmeli Personel doğum sonrası sözleşme feshi ve yeniden işe alımı
07.01.2017

Üniversite Hastanesinde 4/B statüsünde çalışıyorum. Doğum yaptığımda doğum sonrası ücretsiz izin hakkım var mı?

Cevap
Sağlık-Sen     11.04.2017

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" isimli Bakanlar kurumlu kararı 9. Maddesine üçüncü paragrafına göre; "Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür."

Sözleşmeli personellerin mevzuatına baktığımızda ücretsiz izin isimli herhangi bir izinleri yoktur.

Yine ilgili "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" Bakanlar Kurulu Kararına baktığımızda Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlıklı maddeye baktığımızda;

"Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır.

Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler."

Hükmü yer almaktadır.

Bu durumda Sözleşmeli Personel doğum sebebi ile sözleşmesi hakları saklı tutularak sözleşmesi feshedilir. Doğum izni bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde talebi halinde tekrara istihdam edilir. Burada yer alan bir yıllık süreyi ücretsiz izin gibi görebiliriz. 

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo