DAVA AÇMA PROSEDÜRÜ

SENDİKAMIZ ARACILIĞIYLA DAVA AÇACAK ÜYELERİMİZİN GÖNDERMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Üyemizin bulunduğu ildeki Şube Başkanımız veya İl Başkanımızın, o üye ile alakalı dava açılmasına muvafakat yazısı.

 

Örnek:

 

 

SAĞLIK-SEN …………………….. ŞUBESİ

 (Davacının Adı-Soyadı)  ile alakalı  (Dava konusu: Örnek: kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptali vb. gibi)  davası açılmasına muvafakat ediyorum. [ Tarih ]

Sağlık-Sen .................... Şube Başkanı

 (Şb. Başkanı Ad-Soyad) 

 

 

 

 • - Vekaletname Yetki Belgesi,
 • - Davaya konu edilmesini istedikleri olayın hikayesinin (görev yapılan yer, başlama tarihi, dava konusu yapmak istedikleri işlemin hukuka aykırı olduğunu düşündükleri yönler) yazılıp, Genel Merkez avukatlarımız tarafından açılacak davalarda [email protected] adresine, illerde açılacak davalarda ise ilinizde bulunan yetkili Sağlık-Sen avukatlarının e-mail adresine mail gönderilmesi,
 • - İdareye müracaat dilekçesi varsa bu dilekçenin bir sureti,
 • - İdareye yapılan müracaatın tarih ve sayısı,
 • - İdarenin verdiği cevabın okunaklı bir sureti,
 • - İdarenin vermiş olduğu cevabın kişiye tebliğ tarihi,
 • - Şayet işlemin tebliği, tebliğ tebellüğ belgesi ile yapılmış ise bu yazının bir sureti,
 • - Davaya konu işlem ile alakalı tutanak, diploma, yazışma, emsal karar, genelge, görüş yazısı gibi dokümanların birer sureti.
 • - Sendika şubelerinden ya dasitemizin hukuk köşesindeki örnek dilekçeler kısmından temin edilebilecek olan vekaletname yetki belgesinin doldurulup imzalanması,
 • - Üyelik formunun okunaklı sureti.
 • - Davacı üyeye ulaşılabilecek telefonlar.

 

 

 

Yukarıda belirttiğimiz dokümanları "Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Altındağ/Ankara (Memur-Sen Binası Kat: 11-12-13)" adresine gönderip dava harç ve posta masrafını bizden alacağınız hesap numarasına yatırmanız sonrasında davanız açılacaktır. Üyelerimizin dikkat etmesi gereken nokta, işlem tarihinden ya da idarenin cevap tarihinden itibaren 60 günlük sürenin dolmasını beklemedenevraklarını bize ya da bölgelerindeki yetkili Sağlık-Sen avukatlarına göndermeleridir. Diğer önemli bir husus dagönderilecek belgelerin, (istenmedikçe) asıllarının değil de okunaklı birer örneğinin gönderilmesidir.