KANUNLAR

657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU

209 sayılı SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEKDÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN

4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

6245 sayılı HARCIRAH KANUNU

5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

5258 sayılı AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU

6283 sayılı HEMŞİRELİK KANUNU

4924 sayılı ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

2547 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

2577 sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

3359 sayılı SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

224 sayılı SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

2659 sayılı ADLİ TIP KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

6197 sayılı ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN

5283 sayılı BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN

5326 sayılı KABAHATLER KANUNU

5525 sayılı MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN

4924 sayılı ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

1593 sayılı UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

1219 sayılı TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

5442 sayılı İL İDARESİ KANUNU