Askerlik süresi adaylık süresini kısaltır mı?
05.01.2017

Görev başlamadan önce askerliğimi yaptım. Askerlik süresinin devlet memurluğunda değerlendirildiğini biliyorum. Askerlik sürem aday memurluk süresini kısaltması gerekmez mi? Bu hususa ilişkin doyurucu cevap bulamamaktayım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum

Cevap
Sağlık-Sen     05.01.2017

           657 sayılı Devlet memurları Kanunun “Adaylığa kabul edilme” başlıklı 54 üncü maddesinde “Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

            Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” ve “Adayların yetiştirilmesi” başlıklı 55 inci maddesi “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

            Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

            Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükümleri yer almaktadır.

            657 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükümü uyarınca "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

657 sayılı Kanunun muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları düzenleyen 84 üncü maddesinde “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.”hükmüne yer verilmiştir.

            Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde “Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar,1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E) ve (F) fıkraları gözönünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir. Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.”hükmü ile askerlik haline ilişkin düzenleme yer almaktadır.

657 sayılı Kanun ve Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hüküm uyarınca aday memurun:

1-Aday memur olarak atanmadan önce askerliğini yapanların askerlik hizmeti adaylığın kaldırılmasından sonra değerlendirilmektedir.

2-657 sayılı Kanunda düzenlenen 1 yıldan az 2 yıldan çok olamayan muvazzaf askerlik süresi adaylık süresini kısaltmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo