Bekleme süresi nedir?
29.10.2016

Devlet memurluğundan Mart 2015 yılında istifa etmek suretiyle ayrıldım. Yeniden memur olmak istiyorum. Bir bekleme süresinden bahsedilmektedir. Bekleme süresi nedir? Teşekkürler

Cevap
Sağlık-Sen     23.11.2016

Memurları istifa etmek suretiyle ayrılanların tekrar memur olmak istemeleri halinde memuriyete atanmaları 657 sayılı Devlet Memurları KanunununMemurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 94’üncü maddesinde bulunan “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.”hüküm ile düzenlenmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları”na ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 97’inci maddesinde “Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.”ifadesi de bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

İstifa edenlerden usule 6 ay geçmedikçe,

İstida edenlerden usule uymadan istifa edenler 1 yıl geçmedikçe,

Çekilme isteğinde bulunmuş sayılanlar 1 yıl geçmedikçe,

Devir teslim yönetmeliği tabi memurlardan devir hükümlerine uymadan istifa eden memurlar 3 yıl geçmedikçe,

OHAL’de  usule uymadan çekilenler hiçbir surette,

Memur olamamaktadırlar.

Bu çerçevede;

Memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden memur olarak atanılamayacak süreye bekleme süresi denilmektedir.

İstifanızı yazılı olarak yaptıktan sonra usule uygun olarak memuriyetten ayrılmış iseniz 6 ay geçtikten sonra yeniden 657 sayılı Kanunun 92 maddesi uyarınca devlet memur olarak atanmanız mümkün bulunmaktadır.

İstifanızın üzerinden 1 yıl geçtiği dikkate alındığında memur olmanıza engel bir durum bulunmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo