Eşi özel sektörde çalışan sağlık personelinin eş durumundan yer değişikliği hakkında
20.03.2017

Hemşire olarak çalışmaktayım. Eşim özel sektörde mühendis olarak çalışmaktadır. İki küçük çocuğumuz bulunmaktadır. Çocuklarım babalarından ben eşimden mahrum yaşamaktayız. eşimin yanına gitmek istemekteyiz kimsemiz yok bir türlü başarılı olamadık. Eşimin bulunduğu yere naklen atanmam mümkün değil mi? Selamlar teşekkür ederim.

Cevap
Sağlık-Sen     21.03.2017

Memurların yer değiştirme suretiyle atanmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ikinci maddesinde hükümler çerçevesinde düzenlenmiş olup Mezkur 72’nci maddenin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile karalaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikte;

“Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler”e,

“Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler”e,

“Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne, 

“Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne ,

“Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne ilişkin düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.denilmek suretiyle düzenlenmiştir.

             Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başlıklı 20. Maddesi 5. Fıkrası eşi özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarının hangi durumlarda tayin olabileceğini düzenlemiştir. İlgili madde:

Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.”

 

Buna göre eşi özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarının tayin olması için;

Özel sektörde çalışan eşin bulunduğu ilde dört yıl boyunca 720 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olması ve tayin isteyeceğiniz zaman halen çalışır olması gerekir.

720 gün prim dört yıl içerisinde kesintili olabilir, aynı il içerisinde iş değişikliği yapabilir.

Kendi adına çalışan ise bulunduğu ilde iş yerinin faaliyette olduğunu ve iş yerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.

 

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo