Hemşire 4 yıllık hemşirelik bitirince ek göstergesi değişir mi?
29.10.2016

Bir kamu kurumunda Lise mezunu hemşire olarak çalışmakta iken 4 yıllık lisans hemşirelik bitirdim. İntibakım yapıldı lisans mezunu hemşirenin ek göstergesinden faydalanabilir miyim? Teşekkürler

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin “B) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

             Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

             Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.”hükmü yer almaktadır.

Ek göstergeler; 43 maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca Kanuna ekli I ve II sayılı ek Gösterge cetvelleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

I SAYILI CETVEL:

Bu cetvelde ek göstergeler hizmet sınıfları, kadro unvanları ve dereceleri ile eğitim durumları esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir.

I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

II- Teknik Hizmetler Sınıfı

III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı

IV- Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

VI- Din Hizmetleri Sınıfı

VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı

VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

I sayılı Cetvelde değişiklik yapmak kanun değişikliği ile mümkün olabilmektedir.

            I sayılı ek gösterge cetvelinin III– Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün; b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri sırasında 1 inci dereceli lisans mezunu hemşireler için 3000 ek gösterge, c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; 1. Yüksek öğrenim görenlerden 1 dereceli olan için sağlık teknikerleri veya 2 yıllık hemşirelik mezunları 2200 ek gösterge, sağlık teknisyeni ve saplık memuru gibi lise mezunu sağlık çalışanlarına c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; Yüksek öğrenim görenlerin dışında kalanların 1 inci dereceli olanları için 1500 ek gösterge belirlenmiştir.

Bu itibarla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun tabi hemşire olarak çalışan ve 4 yıllık hemşirelik bitiren devlet memurunun 657 sayılı Kanunun 36 maddesi uyarınca intibakı yapılır ve 43 üncü madde ile I sayılı ek gösterge cetveli uyarınca lisans mezunu hemşirelerin faydalandığı ek göstergeden faydalanması gerekmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo