Mesai saatleri içerisinde devlet memurları örgün öğretime devam edilebilir mi?
26.01.2017

Hemşirelik lisans eğitimi almaktayım son sınıftayım. Mezun olmam halinde maaşımda büyük bir artış olacak. Derslere ve sınavlara girmem gerekiyor. Devlet memur olan örgün öğretime devam etmek istiyorum, bu mümkün mü?

Cevap
Sağlık-Sen     30.01.2017

 

          657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

          Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

          Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

          Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.”ifadesi bulunmaktadır.

Memurların haftalık çalışma saatleri ne kadardır?

Memurların çalışma saatlerini kim belirler?

Anayasanın söz konusu hükümleri uyarınca 657 sayılı Kanunun Devlet Memurları Kanunun yürürlüğe konulmuş olup, bu Kanunun 124 ila 136’ncı maddeleri arasında disiplin mevzuatına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

657 sayılı Kanununun 125’inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller belirtilmiştir. Anılan 125’inci maddesinde disiplin cezaları;

A) Uyarma,

B) Kınama,

C) Aylıktan kesme,

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak sayılmıştır.

Devlet memurlarına verilen cezalar nelerdir?

Disiplin kategorisi

                Devlet memurunun özürsüz ve izinsiz olarak görev mahallinin terk etmesi disiplin cezası gerektirmektedir.

657 sayılı Kanunda devlet memurlarına lisan eğitimi yapmaları için izin verilmesi düzenleyen bir düzenleme yer almamaktadır. Lisan eğitimi amacıyla memura izin verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Memurlara tanınan izin hakları nelerdir?

            Belirtilen mevzuat ve açıklamalar uyarınca;

Memurlara örgün eğitime devam etmeleri için izin verilmesi imkanı bulunmadığı,

Ancak 657 sayılı Kanunda yer alan diğer izinleri kullanması imkanı bulunduğu,

Mesai saatlerinde izinsiz olarak eğitime katılmak disiplin cezasını gerektirdiği değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo