Nasıl istifa edilir?
29.10.2016

Üst öğrenim okumak istiyorum fakat üniversite kazandığım yere nakil olamıyorum Devlet Memurluğundan nasıl istifa edebilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     11.04.2017

675 sayılı Devlet memurları Kanununun “Çekilme” başlıklı 20 maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.”ifadesi yer almakta olup, söz konusu kanunda çekilme genel haklar içerisinde sayılmıştır.

Memuriyetten çekilmenin usul ve esasları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinde bulunan“Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.”hüküm ile düzenlenmiştir.

Bu çerçevede;

Çekilme (istifa) hakkı yazılı olarak kullanılması gerekmektedir.

Kesintisiz 10 gün görevin terk edilmesi halinde ise çekilme isteğinde bulunulmuş sayılmaktadır. Böyle bir durumda yazılı müracaat şartı aranmaz.

Memur;

Talebinin kabul edildiğinin kendisine bildirilmesi,

Yerine bir asil veya vekil memur atanması halinde,

Müracaat tarihinden itibaren 1 ay olması halinde üstüne haber vererek görevinden ayrılabilir.

Olağan üstü mazereti bulunanlar 1 ay bekleme süresine tabi değildirler.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; çekilme yazılı olarak müracaat edilebileceği gibi kesintisiz on gün görevi terk eden memur için yazılı müracaat aranmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo