4/B’li ve 3+1 sözleşmeli personel refakat izni kullanabilir mi?
29.04.2020

Babamın hastalığı sebebi ile felçtir ve bakıma muhtaçtır. Benden başka bir çocuğu da yok. 4B sözleşmeli olarak çalışmaktayım. Refakat izni kullanmam mümkün değil mi? Refakat izni kullanabilmek için ne yapmalıyım.

Cevap
Sağlık-Sen     29.04.2020

      657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çıkarılmış ve bu esaslar, 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

      21.06.2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişiklikler yapılmış ve sözleşmeli personelin izin haklarında iyileştirme yapılmıştır. 

     Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların izinlere ilişkin hükümlerin düzenlendiği 9’uncu maddesi son fıkrasında sözleşmeli personelin refakat izni ile ilgili düzenleme yer almaktadır. İlgili düzenleme;

"Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir." şeklindedir.

Sözleşmeli personelde bir hastalık için 3 ay refakat izni var. Ancak aynı hastalık için ikinci kez 3 aylık refakat izni verilmemektedir.

İlgili düzenleme 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine göre atanan sözleşmeli sağlık personelinde de uygulanmaktadır.

 

Sorular Anasayfasına Dön